Projektování v oboru architektura a stavitelství


Zhotovení projektu pro nás není koncem, ale pouhým začátkem.

Od studie po prováděcí dokumentaci – novostavby i rekonstrukce.

Nabízíme služby ve všech fázích stavebního plánování od architektonického návrhu až po zpracování projektu. Orientujeme se na různé druhy projektů – občanskou vybavenost, rodinné a bytové domy, sportovní stavby, obchodní a průmyslová centra, nové urbanistické celky. Naší specializací jsou kromě novostaveb také rekonstrukce stávajících objektů. Při naší práci vždy dbáme na soulad kvalitního architektonického návrhu, jednoduchého technického řešení a vlídnosti staveb z hlediska jejich energetické a ekologické koncepce, kvality vnitřního prostředí a bezpečnosti při jejich užívání.

Naše nabídka projektové činnosti v oboru architektura a stavitelství:

 

 

Zpět na stránku: Nabízíme