Zajištění předprojektových vyjádření provozovatelů sítí a dotčených správních orgánů


Víte jistě, že vám přes pozemek nevedou žádné inženýrské sítě? My to rádi ověříme.

Pro potřeby kvalitní předprojektové či projektové přípravy stavebního záměru je vhodné provést analýzu dotčeného pozemku a jeho okolí. Proto je vhodné provést zjištění existence a polohy různých sítí technické infrastruktury včetně případné možnosti a způsobu napojení na tyto sítě.

Současně můžeme zajistit i vyjádření dotčených správních orgánů (např. zjištění existence regulativ pro výstavbu či jiná omezení, výskyt archeologických lokalit, možnost a způsob dopravního napojení území, apod..) v rovině obecné informace či na podkladu již zpracovaných architektonických studií či projektů.

 

zpět na www.zamerovanistaveb.cz  

Zpět na stránku: Zaměřování staveb a pasportizace