Geodetické služby


Zaměření pozemku geodetem je jedním z nejdůležitějších podkladů pro projektování.

Nabízíme vám dodávku geodetických prací pro potřeby předprojektové a projektové přípravy, práce spojené s výstavbou nebo demolicí objektů a ostatní odbornou činnost v oblasti geodetických služeb.

 

zpět na www.zamerovanistaveb.cz  

Zpět na stránku: Zaměřování staveb a pasportizace