Odborná digitalizace archivní dokumentace včetně její aktualizace


Máte tištěné výkresy a potřebujete s nimi digitálně pracovat?

Pokud pro stavbu existuje archivní dokumentace v tištěné podobě, lze provést její odborné překreslení do digitální podoby. Odborností se v tomto smyslu má na mysli opravdové překreslení zkušenými pracovníky, nikoliv převedením naskenovaného výkresu na křivky. Kromě překreslení archivní dokumentace můžeme zajistit i aktualizaci této dokumentace fyzickým zaměření dílčích změn dispozice či doplnění úprav stavby realizovaných po vypracování původní archivní dokumentace.

Pouhé překreslení archivní dokumentace vám šetří peníze, jeho využití pro potřeby projektování je však omezené. Takto získané podklady lze využít například pro:

 

zpět na www.zamerovanistaveb.cz  

Zpět na stránku: Zaměřování staveb a pasportizace