Pasportizace bytových domů a dalších objektů pro potřeby vypracování prohlášení vlastníka


Rozdělit dům v katastru na jednotlivé byty je s naším zaměřením hračka.

Provádíme zaměřování jednotek pro potřeby vypracování prohlášení vlastníka budovy ve smyslu platných předpisů. Předmětem zaměřování je fyzické zaměření všech prostor objektů po jednotlivých místnostech včetně jejich příslušenství. Výsledkem jsou pak schémata jednotlivých podlaží a jednotek. Součástí zaměření může být i soupis vybavení jednotlivých prostor, které mohou být předmětem následného převodu.

Pasportizaci lze využít také jako podklad pro různé potřeby vlastníků či správců nemovitostí v případech, kdy neexistuje žádná archivní dokumentace.

Zaměřování provádíme kalibrovanými měřidly a lze jej provést po dohodě v jakýchkoliv denních či večerních hodinách.

 

zpět na www.zamerovanistaveb.cz  

 

Zpět na stránku: Zaměřování staveb a pasportizace