Pasportizace technického vybavení staveb


Mít přehled o instalacích nejen pro správce nemovitostí je nezbytností.

Do zpracované či poskytnuté dokumentace můžeme na základě naší osobní návštěvy nebo předaných podkladů zakreslit technické vybavení nebo mobiliář stavby (např. rozvody potrubí zdravotních instalací a VZT, umístění tepelných zdrojů, rozmístění nábytku, apod..).

Rozsah informací zapracovaných do dokumentace není nikterak omezen.

 

 

zpět na www.zamerovanistaveb.cz  

 

Zpět na stránku: Zaměřování staveb a pasportizace