Zaměření současného stavu objektů či jejich jednotlivých částí


Rozsah zaměření a dokumentace určujete vy.

V případě, že se pro stavbu nedochovala archivní dokumentace nebo došlo v průběhu realizace nebo užívání k výrazným dispozičním či prostorovým změnám stavby, je vhodné zpracovat zaměření současného stavu. Zpracovaná dokumentace pak slouží pro vlastní užívání stavby (pro potřeby plánování zařízení jednotlivých prostor, jednání se zájemci o koupi nebo nájemci, apod.) nebo jako podklad pro plánovanou rekonstrukci či úpravu objektů. Povinnost vlastnit aktuální dokumentaci skutečného provedení stavby je pro vlastníky nemovitostí dána i stavebním zákonem.

Kromě kompletního zaměření stavby nabízíme samozřejmě i dílčí zaměření jednotlivých částí – např. jednotlivá podlaží nebo bytové jednotky, schodiště a veřejné části staveb, podkrovní prostory, apod..

Rozsah zpracované dokumentace lze vždy upravit dle přání a potřeb klienta.

 

zpět na www.zamerovanistaveb.cz        

Zpět na stránku: Zaměřování staveb a pasportizace