Krédo
společnosti

Jsme stabilní, spolehliví a plníme to, co slíbíme.

Naše společnost je stabilním a spolehlivým partnerem pro všechny, kteří hledají dodavatele projektové dokumentace a inženýrské činnosti v oblasti pozemního stavitelství a architektury.

Naší snahou je naplnit všechna očekávání našich zákazníků. Považujeme za samozřejmé včasné a úplné plnění požadavků klientů s důrazem na technické, právní a jiné požadavky, a to včetně požadavků v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Snažíme se o technicky nejoptimálnější a zároveň nejjednodušší řešení navrhovaných staveb a to vždy s důrazem na kvalitu vnitřního prostředí budov, ekologii a v neposlední řadě úsporu energie. Neustále se zlepšujeme, hledáme nové možnosti a sledujeme vývoj v oblasti naší činnosti tak, abychom mohli svým zákazníkům nabídnout to nejlepší z aktuálních možností s  výhledem do budoucnosti.

Dlouhodobě usilujeme o prevenci znečišťování životního prostředí a o snižování jeho zátěže. Snažíme se proto vyvíjet a aktivně nabízet řešení snižující energetickou náročnost navrhovaných staveb. K péči o životní prostředí vedeme i naše zaměstnance nejen z hlediska provozu společnosti. Nejde nám jen o dodržování legislativních požadavků z oblasti ochrany životního prostředí, ale o celkový přístup k prostředí, ve kterém žijeme.

Jsme odpovědni našim zaměstnancům. Podporujeme jejich schopnosti a dovednosti pro vykonávání pracovní činnosti a pro řízení procesů ve společnosti. V rámci pracovního kolektivu se snažíme uplatňovat týmovou práci, zvyšovat motivaci, povědomí a odbornou způsobilost všech zaměstnanců s důrazem na kvalitu poskytovaných služeb.

Cílem našeho podnikání je spokojený zákazník a zároveň také přiměřený zisk. Také naši dodavatelé musí mít možnost dosáhnout poctivého zisku.  Snažíme se udržovat vzájemně prospěšné vztahy s dodavateli založené na důvěře, korektnosti a vysoké kvalitě poskytovaných služeb. Při vzájemné spolupráci proto považujeme čestné a korektní jednání za samozřejmost.

Zpět na stránku: O nás