Vize
a mise

Mise

„Vytvářet kvalitní, ekonomicky výhodné a ekologicky šetrné stavby, které budou nabízet našim zákazníkům spokojenost a uživatelům těchto staveb radost a potěšení.“

Vize

„Být jedním z nejuznávanějších subjektů v oblasti projektování staveb a inženýrské činnosti nejen v České republice.“

Nesnažíme se podbízet záměrně neúplnou nabídkou a tím klientům přivodit starosti se zajišťováním dalších služeb, což je povětšinou doprovázené nečekanými dalšími nutnými výdaji. Naše práce nekončí v okamžiku předání vypracovaného projektu nebo ukončení dodávky dalších služeb. Vaše zkušenosti s využitím námi dodávaných služeb a následným užíváním realizované stavby jsou pro nás velice důležité z důvodu trvalého zlepšování kvality naší práce. Nejste pro nás jen klienty využívající našich služeb, ale partnery spolupracujícími na rozvoji naší společnosti. Naší snahou je proto vám být dlouhodobě na blízku a v případě potřeby vám nabídnout odbornou pomoc.

Snažíme se také eliminovat náš dopad na životní prostředí v co nejvyšší míře a tím zbytečně dále více nezatěžovat životní a přírodní podmínky nás všech. Současně si klademe za cíl tuto problematiku plně promítat do námi svěřených úkolů a navrhovat jen taková řešení, která jsou k životnímu prostředí ohleduplná a úspornost (energetická i ekonomická) je jejich základním rysem.


Zpět na stránku: O nás